Uncategorized


בשעה טובה!
מס
מערכת סנהדרינק
28.05.18 | 7:26 am

אחרי יותר מחמש שנים של נוכחות עצמאית ברשת, עלה היום אתר “סנהדרינק” כחלק מ”מעריב אונליין”. כולנו תקווה שעם העליה הדרמטית בחשיפה, מעשרות אלפים בחודש – למאות אלפים – נצליח לקדם, ביתר שאת, את תרבות השתייה בישראל. לחיים! http://www.maariv.co.il/sanedrinkקרא עוד